Arbo

De afgelopen jaren zijn diverse zaken met betrekking tot de ARBO wetgeving binnen het bestuur besproken en goedgekeurd.
In 2005 is een Arbo-coördinator benoemd in de persoon van Hans Kuijken.
Door Hans is een arbocheck uitgevoerd waarvan de resultaten zijn vastgelegd in een risico inventarisatie. 
Hieruit ontstond vervolgens weer een Plan van Aanpak (PvA)
Heel veel punten uit dit PvA zijn met de realisatie van de nieuwbouw opgelost.

Op de ALV van maart 2005 is een beleidsverklaring gepresenteerd en goedgekeurd.
Daarna is het meldingsformulier bij een ongeval en het klachtenreglement ongewenste intimiteiten verschenen.
Ook is een vertrouwenspersoon benoemd, namelijk Volkert Bakker.

Onlangs is de gedragscode voor leden geïntroduceerd.
En als laatste (april 2007) het ontruimingsplan en een zorg en nazorgplan.

Als gevolg hiervan zullen binnenkort ook de verplichte vluchtroutes en alarmkaarten opgehangen gaan worden.
Op de website is onder de knop "ARBO zaken" de verdere detail informatie te vinden.

De komende maand(en) worden ook een aantal oefeningen gehouden. Dus wees voorbereid.
Voor verdere informatie kun je terecht bij Jacob van Meerveld, voorzitter Accommodatiecommissie

De volgende documenten zijn raadpleegbaar:

  1. Beleidsverklaring Arbo en milieu

  2. Plan van Aanpak

  3. Protocol ongevallen en gevaarlijke situaties en meldingsformulier

  4. Klachtenreglement ongewenste intimiteit

  5. Gedragscode

  6. Ontruimingsplan

  7. Zorg en nazorgplan

Afdrukken