Opzeggen/wijzigen

Daarvoor moet je mailen naar ledenadministratie.athlos@gmail.com

(en dus niet naar de secretaris of het bestuur)

Wijziging lidmaatschap, hoe doe je dat?
Wijzigingen met betrekking tot je lidmaatschap, zoals e-mailadres, woonadres, bankrekeningnummer, (mobiele) telefoonnummer, geef je schriftelijke door aan de ledenadministratie. Dit kan door middel van een brief of e-mail aan de ledenadministratie van Athlos (ledenadministratie.athlos@gmail.com).
Een mededeling aan de trainer is wel zo netjes, maar is niet voldoende.
Bij het doorgeven van een wijziging dient naast de naam en initialen ook geboortedatum en
lidmaatschapsnummer van de Atletiekunie te worden vermeld.

Opzeggen van het lidmaatschap, hoe doe je dat?
Opzegging van het lidmaatschap moet schriftelijk en tenminste 7 dagen voor aanvang van het volgende maand plaats vinden aan de ledenadministratie. Dit kan door middel van een brief of e-mail aan ledenadministratie van Athlos (ledenadministratie.athlos@gmail.com).
Een mededeling aan de trainer is wel zo netjes, maar is niet voldoende.
De opzegging moet dus tenminste 7 dagen voor aanvang van het volgende maand bij de ledenadministratie binnen te zijn, anders is men de gehele volgende maand nog lid  (inbegrepen de contributieverplichting).
Als de opzegging op 1 januari moet ingaan, dan moet de opzegging uiterlijk op 15 december bij de ledenadministratie zijn, omdat de Atletiekunie een uiterste opzegdatum hanteert van 30 december. Als hieraan niet wordt voldaan, zal het lidmaatschap van de Atletiekunie nog een volledig jaar doorlopen.
Bij de opzegging dient naast de naam en initialen ook geboortedatum en

lidmaatschapsnummer van de Atletiekunie te worden vermeld.n moet de opzegging uiterlijk op 15 december bij de ledenadministratie zijn, omdat de Atletiekunie een uiterste opzegdatum hanteert van 30 december. Als hieraan niet wordt voldaan, zal het lidmaatschap van de Atletiekunie nog een volledig jaar doorlopen.

Bij de opzegging dient naast de naam en initialen ook geboortedatum en

lidmaatschapsnummer van de Atletiekunie te worden vermeld.

Activiteiten Overzicht