Accommodatiecommissie

De Accommodatiecommissie beheert en onderhoudt de (sport) accommodatie in ruime zin, zodanig dat deze door de vereniging in overeenstemming met haar doelstelling kan worden gebruikt.

Lees meer

Vrijwilligerscommissie

Doelstellingen:
1. Het creëren en bevorderen van een kwalitatief en qua omvang voldoende groot vrijwilligerspotentieel met als resultaat dat voor alle activiteiten van de vereniging de vereiste vrijwilligerscapaciteit wordt gewaarborgd;
2.Het zorg dragen voor een goede waardering en begeleiding van de vrijwilligers. 

Lees meer

Communicatie Commissie

Doelstelling:
1. Het verzorgen van de publiciteit rondom de vereniging Athlos in ruime zin, zodanig dat de vereniging op een positieve wijze in de publiciteit komt om daarmede naamsbekendheid te verkrijgen en om bijzondere gebeurtenissen onder de aandacht te brengen;
2. Het doen uitbrengen van De Wissel, het clubblad van de atletiekvereniging Athlos te Harderwijk, door middel van het aanleveren, verzamelen, ordenen en gereedmaken van kopij en deze kopij aan te bieden aan en laten printen door de drukker.

Lees meer

Sponsorcommissie

Doelstelling commissie:
Het verwerven van ondersteunende middelen of materialen bij sponsors ten behoeve van de vereniging in het algemeen of van haar activiteiten in het bijzonder.

Lees meer

Kantinecommissie (KC)

Doelstelling commissie:
1. Het organiseren en verzorgen van Kantine- en clubhuisfaciliteiten bij trainingen en Athlos-evenementen;
2. De verhuur van het Clubgebouw.

Lees meer
 • Commissies (35 / 36)
 • Vacature

  · Redactielid
 • Accommodatie commissielid

  8 functionaris(sen) wensen niet getoond te worden
 • Kantine commissielid

  11 functionaris(sen) wensen niet getoond te worden
 • WOC lid

  8 functionaris(sen) wensen niet getoond te worden
 • EHBO

  7 functionaris(sen) wensen niet getoond te worden
 • AV Athlos PR-commissie

  1 functionaris(sen) wensen niet getoond te worden
 • Bestuur (5 / 6)
 • Vacature

  · Vice-voorzitter
 • Algemeen bestuurslid

  2 functionaris(sen) wensen niet getoond te worden
 • Penningmeester

  1 functionaris(sen) wensen niet getoond te worden
 • Secretaris

  1 functionaris(sen) wensen niet getoond te worden
 • Voorzitter

  1 functionaris(sen) wensen niet getoond te worden
 • Algemene verenigingsfuncties (17 / 27)
 • Vacature

  · Wedstr.Secr. Thuis
 • Vacature

  · Wedstr.Secr. Uit
 • Vacature

  · WS Thuis Sen./Jun.A-B
 • Vacature

  · WS Thuis C-D/Pup.
 • Vacature

  · WS Uit Sen./Jun.A-B
 • Vacature

  · WS Uit C-D/Pup.
 • Vacature

  · Wedsgtr. Secr. Overige
 • Vacature

  · Coördinator jeugdatletiek
 • Vacature

  · Websitebeheer
 • Vacature

  · Accommodatie commissielid
 • Arbo coördinator

  1 functionaris(sen) wensen niet getoond te worden
 • Functionaris gegevensbeheer

  1 functionaris(sen) wensen niet getoond te worden
 • Vertrouwenspersoon

  2 functionaris(sen) wensen niet getoond te worden
 • Vrijwilligerscoordinator

  1 functionaris(sen) wensen niet getoond te worden
 • Ledenadministrateur

  2 functionaris(sen) wensen niet getoond te worden
 • Wedstrijdsecretaris

  1 functionaris(sen) wensen niet getoond te worden
 • Trainerscoördinator

  3 functionaris(sen) wensen niet getoond te worden
 • Accommodatiecommisie voorzitter

  1 functionaris(sen) wensen niet getoond te worden
 • Jury contactpersoon

  1 functionaris(sen) wensen niet getoond te worden
 • Voorzitter Commissie Baan, Weg en Wandel

  1 functionaris(sen) wensen niet getoond te worden
 • Kantine commissie voorzitter

  1 functionaris(sen) wensen niet getoond te worden
 • WOC voorzitter

  1 functionaris(sen) wensen niet getoond te worden
 • Sponsorcommissie voorzitter

  1 functionaris(sen) wensen niet getoond te worden
 • Trainersfuncties (66 / 66)
 • Assistent-trainer

  10 functionaris(sen) wensen niet getoond te worden
 • Hoofdtrainer

  4 functionaris(sen) wensen niet getoond te worden
 • Oproeptrainer

  14 functionaris(sen) wensen niet getoond te worden
 • Trainer

  38 functionaris(sen) wensen niet getoond te worden
 • Juryleden (49 / 49)
 • Jurylid

  49 functionaris(sen) wensen niet getoond te worden
 • Een steentje bijdragen? (0 / 12)
 • Vacature

  · Redactielid
 • Vacature

  · Vice-voorzitter
 • Vacature

  · Wedstr.Secr. Thuis
 • Vacature

  · Wedstr.Secr. Uit
 • Vacature

  · WS Thuis Sen./Jun.A-B
 • Vacature

  · WS Thuis C-D/Pup.
 • Vacature

  · WS Uit Sen./Jun.A-B
 • Vacature

  · WS Uit C-D/Pup.
 • Vacature

  · Wedsgtr. Secr. Overige
 • Vacature

  · Coördinator jeugdatletiek
 • Vacature

  · Websitebeheer
 • Vacature

  · Accommodatie commissielid