Over Athlos

Athlos wil een vitale en toekomstbestendige vereniging zijn en blijven met een kwalitatief hoogwaardig en veilig aanbod van atletieksport, triatlon, wandelen en nordic walking voor leden en aspirant-leden in een regionaal verzorgingsgebied.

Missie, Visie en Kernwaarden
Missie: Waar staan we voor? Het bieden van kwalitatief hoogwaardig en veilig aanbod van atletieksport, wandelen en nordic walking voor leden en aspirant-leden.

Visie: Waar gaan we voor? We willen een vereniging zijn waarin topsport en breedtesport hand in hand samengaan, en waarbinnen ieder lid zich onder deskundige begeleiding optimaal kan ontwikkelen om persoonlijke doelen te behalen bij het beoefenen van baan- en/of wegatletiek op recreatief of prestatief niveau, wandelen en nordic walking.

Kernwaarden: Wat vinden we belangrijk? Zichtbaar, Kwalitatief breed aanbod, Ontmoetingsplek, Duurzaam(heid).

Athlos wil dit alles bereiken door zich in de periode 2021 - 2025 te focussen op onderstaande zeven ambities:

1. Verbreden en verdiepen sportaanbod en aantrekken nieuwe doelgroepen
2. Ontwikkeling ledenbeleid: behoud van leden en ledenaantal verhogen
3. Accommodatiebeleid en duurzaamheid
4. Vrijwilligersbeleid en verenigingsstructuur
5. Veilig Sportklimaat en verkeersveiligheid
6. Sponsoren boeien en binden
7. Communicatie en acquisitie

Heb je interesse? Neem contact op met Athlos of  Word lid.

Over de club Overzicht