Commissie Veilig Sport Klimaat

Veilig Sport Klimaat bij AV Athlos

Om fijn te kunnen sporten en prettig  met elkaar om te gaan is het goed een houvast in de vorm van verenigingsregels te hebben. Maar eerst even dit:

 

Als we een Athlos Jeugdkamp hebben dan onthalen we de  jeugd op een feestelijke wijze, openen we met een voorstel ronde van de leiding, zingen we het Athlos (kamp)lied en maken we afspraken met de deelnemers.
Een van de belangrijkste regels/afspraken die we maken is dat bij alles wat je doet, je bij jezelf moet afvragen of je het zelf ook ‘leuk’ zou vinden. Stel, je wilt een grap maken naar een mede atleet, je bent aan het stoeien of je ‘leent’ iets van een ander, dan bedenk je eerst  of dat je dat grapje zelf ook leuk zou vinden of hoe graag je zelf iets uitleent…

Vind je het zelf niet leuk? Dan kun je bedenken dat de ander het misschien ook niet leuk zou vinden. Een mooie regel die meestal werkt en meteen het een en ander oplost.

Toch gaat het helaas niet altijd zo gemakkelijk en worden sportclubs regelmatig geconfronteerd met ongewenst of onplezierig gedrag.


Sport levert prachtige momenten op en sport is leuk om te doen! Maar de mooie emoties die bij sport horen, kunnen ook omslaan in onsportief of ongewenst gedrag. 

Iedereen kent de voorbeelden wel: de sporter die te agressief speelt, de bemoeizuchtige ouders naast een kind, het jurylid dat belaagd wordt en de bestuurder die niet durft in te grijpen.

Dat wil niemand. Sportplezier, daar gaat het om. 

Ook binnen de atletieksport kan ongewenst en grensoverschrijdend gedrag plaats vinden.  Grensoverschrijdend gedrag in de (atletiek) sport is elke vorm van gedrag of toenadering, in verbale, non verbale of fysieke zin.

Gezien de actualiteit van het onderwerp heeft AV Athlos officieel een Commissie Veilig Sportklimaat aangesteld.

In deze commissie zitten pupillentrainster Patricia van Domburg, Aukje Sinte Maartensdijk  als moeder van vier Athlosatleten en EHBO medewerkster, Jacob van Meerveld, trainer Wandelgroepen en Alida van de Kolk, hoofdtrainster baanatletiek.

 

Voor AV Athlos hebben we deze regels opgesteld:
1. Iedereen is welkom.
2. Wij zorgen voor een positieve sfeer en positief klimaat.
3. Wij tonen waardering voor de trainers, juryleden, wedstrijdleiding en atleten.
4. Wij laten de atleten hun atletiek beoefenen.
5. Wij gaan zorgvuldig om met onze accommodatie en materialen.
6. Als er problemen zijn, maken we er melding van.
7. Wij vloeken, schelden en pesten niet.
8. Wij spreken elkaar aan op verkeerd gedrag.
9. De sporter zal tijdens de training, wedstrijd oid respectvol omgaan met medesporters.
10. De sporter onthoudt zich van elke vorm van (macht) misbruik of seksuele intimidatie.

 

Laten we ons met zijn allen aan deze regels houden zodat AV Athlos echt de tofste verenging op deze aardbol is. En niet vergeten!!! Voordat je iets doet, bedenk eerst of je het zelf ook leuk zou vinden! 

 

Uiteraard hopen we samen met jullie een veilig sportklimaat te creëren voor en bij AV Athlos. Mochten er nog vragen of op/aanmerkingen zijn over bovenstaande dan horen we dat graag. 

 

Aanspreekpunt voor onze commissie Veilig Sport Klimaat zijn Patricia van Domburg  06-21881539 en Alida van de Kolk 06-23026891

Organisatie & vrijwilligers Overzicht