Loopgroepen algemeen

AV Athlos biedt trainingen en wedstrijden aan voor jong en oud, voor baanatletiek, wegatletiek, wandelen en nordic walking, en triatlon.

Het streven is om iedere loper in de meest passende groep te laten trainen.

WEGATLETIEK indeling: 

 

Starters (duur periode  =  4 maanden)

Mensen die om zeer verschillende redenen willen gaan hardlopen. Grote diversiteit in de groep qua niveau.

Instroomeisen: geen.

Doel: na een periode van ongeveer 4 maanden 6 kilometer aan 1 stuk kunnen hardlopen. Er wordt daarnaast ook de nadruk gelegd op core stability en looptechniek

Aanmelden: De startersgroep wordt 2 x per jaar opgestart.

Aantal trainingen: start 2 x per week, vanaf 3e maand uitlopend naar 3 trainingen/week en wijzigen wandelen bij in- en uitlopen naar dribbelen bij in-en uitlopen.

 

LA5 (Lange Afstandgroep 5)

Dit is een loopgroep die per training ongeveer 7 tot 9 km loopt.

Instroomeisen:  6 kilometer aan één stuk kunnen hardlopen. De trainer bepaalt of het niveau voldoende is voor LA5.

Doel: Deze loopgroep biedt de loper de mogelijkheden om het niveau te behalen waarop doorstroming plaats kan vinden naar loopgroep LA4. Ruim aandacht voor core en looptechniek.

Uitstroomeisen:  5 kilometer kunnen lopen +/- 32 minuten, 75 minuten achtereen kunnen lopen in een tempo van 6.30 – 7.00/km.   

Aantal trainingen: 2 x per week

 

LA4 (Lange Afstandgroep 4)

Lopers die doorstromen vanuit LA5, lopers die  ‘terugvallen’ uit LA3 of nieuwe lopers die zich hebben aangemeld. Het niveau qua lopen/presteren moet binnen de kaders van LA4 vallen (geldt hierna ook voor de andere groepen) anders vindt er in principe een doorstroming plaats.

Instroomeisen: zie uitstroomeisen van de starters / LA5. Verder zijn de instroomeisen niet de standaard om te kunnen blijven lopen in LA4, er moet progressie in zitten. Het doel moet zijn door kunnen stromen. Ruim aandacht voor core en looptechniek

Doel: door kunnen stromen naar minimaal LA3.

Uitstroomeisen: 5 kilometer kunnen lopen tussen 27 en 30 minuten, minimaal 90 minuten achtereen kunnen lopen in een tempo van 6.00 – 6.30/km.

Aantal trainingen: 3 x per week

 

LA3 (Lange Afstandgroep 3)

Lopers die doorstromen vanuit LA4, lopers die ‘terugvallen’ uit LA2 of nieuwe lopers die zich hebben aangemeld.

Instroomeisen: zie uitstroomeisen LA4. Ruime aandacht voor core en looptechniek

Doel: door kunnen stromen naar LA2. Ook hierbij zijn de instroomeisen niet de standaard om te kunnen blijven lopen in LA3, er moet een bepaalde progressie zijn. De training iets meer gericht op het verbeteren van het prestatieniveau en het meedoen aan recreatieve loopjes.

Uitstroomeisen: 5 kilometer kunnen lopen tussen 25 en 30 minuten, minimaal 90 minuten kunnen lopen in een tempo van 5.30 - 6.00/km een 10 kilometer prestatieloop kunnen lopen (rond de 50 minuten)

Aantal trainingen: 3 x per week

 

LA2 (Lange Afstandgroep 2)

Lopers die doorstromen vanuit LA3, lopers die ‘terugvallen’ uit LA1 of nieuwe lopers die zich hebben aangemeld.

Instroomeisen: zie uitstroomeisen van LA3. Ruim aandacht voor core en optimaliseren looptechniek

Doel: De training is gericht op persoonlijke doelen en wensen, prestatiegericht op alle afstanden van de wegatletiek (5 km tot marathon), door kunnen stromen naar LA1. Ook hierbij zijn de instroomeisen niet de standaard om te kunnen blijven lopen in LA2, er moet een progressie zijn.

Uitstroomeisen: 10 kilometer kunnen lopen binnen 45 minuten, minimaal 90 minuten kunnen lopen in een tempo van 5.00 – 5.30/km, gericht willen trainen om prestaties te verbeteren.

Aantal trainingen: 3 x per week

 

LA1 (Lange Afstandgroep 1)

Lopers die doorstromen vanuit LA2 of nieuwe lopers die zich aanmelden.

Instroomeisen: zie uitstroomeisen van LA2. Ruim aandacht voor core en optimaliseren looptechniek

Doel: zie LA2, maar op een hoger prestatieniveau.

Uitstroomeisen: geen.

Aantal trainingen: 3 x per week