Accommodatie huren

Athlos beschikt over een mooie accommodatie aan de Strokelweg 9 (3847 LR) in Harderwijk, met een atletiekbaan met kleedkamers en atletiekmateriaal en een clubhuis met kantine. Het is mogelijk de voorzieningen te huren. 

De accommodatie wordt beheerd en onderhouden door de Accommodatiecommissie (AC) in ruime zin, zodanig dat deze door de vereniging in overeenstemming met haar doelstelling kan worden gebruikt.

De accommodatie huren? Dat kan.

Huren van de baan (sportaccommodatie)
Voor meer informatie omtrent de huurmogelijkheden of huurtarieven van de baan kunt u contact opnemen met Hans Kuijken.
Bij voorkeur in eerste instantie per email opgeven wat uw wensen zijn: hans.kuijken@gmail.com.
Voor nader overleg telefonisch 0341-415409.

Huren kleedkamers en/of atletiekmateriaal
Als u de baan huurt zijn daar de kleedkamers en het atletiekmateriaal niet bij inbegrepen.
Download en neem kennis van de hieronder genoemde documenten, vul in, onderteken en scan de documenten. Stuur vervolgens een e-mail met uw verzoek naar accommodatie@athlos.nl.

Huren kantine
De kantine is in combinatie met het voorstaande te huren.
Daarnaast bestaat de mogelijkheid voor leden van de atletiekvereniging om de kantine te huren voor kleine feestjes binnen gezinsverband.
Download en neem kennis van de hieronder genoemde documenten, vul in, onderteken en scan de documenten. Stuur vervolgens een e-mail met uw verzoek naar kantine@athlos.nl

Overige vragen of opmerkingen
Heeft u vragen of opmerkingen over de accommodatie, stuur dan een e-mail naar accommodatie@athlos.nl

Benieuwd naar de huurvoorwaarden, klik dan hierOrganisatie Overzicht