Nieuw bestuur

Tijdens de laatstgehouden Algemene Ledenvergadering is een nieuw bestuur gekozen.

Het nieuwe bestuur bestaat uit:

Rob Daamen, voorzitter, voorzitter@athlos.nl

Marc Bezemer, secretaris/vice voorzitter, secretaris@athlos.nl

Jan Eiben Roepman, penningmeester, penningmeester@athlos.nl

Petra Winter-Pos, lid

Desiree Roelse, lid

De bestuursleden zijn elk betrokken bij een of meer commissies:
Rob: Commissie baan- en wegatletiek, wandelen en triatlon (CBWWT) en Vrijwilligerscommissie
Jan Eiben: Accommodatiecommissie
Marc: Commissie PR en communicatie en Commissie Veilig Sportklimaat
Petra: Kantinecommissie
Desiree: Wedstrijdorganisatiecommissie (WOC) en Sponsorcommissie

Lees voor een uitgebreide toelichting deze brief van het bestuur.

Voor meer informatie over het bestuur en de organisatie van AV Athlos klik hier.

 

 

Downloads:

Nieuws van het bestuur Overzicht