Terugblik op NK Masters

Foto Jack Koning

Voorzitter Rob Daamen: 'Trots op onze atleten en vrijwilligers'

Alle vrijwilligers bedankt!
In het weekend van 30 juni, 1 en 2 juli werd evenals in 2022 op onze Athlos-accommodatie voor meer dan 600 atleten het NK Masters Baanatletiek georganiseerd. Wat mogen we met elkaar trots zijn op het goede verloop van dit NK Masters.
De positieve reacties die zijn geuit door deelnemers, de mensen van Atletiekunie, bezoekers en onze eigen vrijwilligers dragen hier zeker in belangrijke mate aan bij. Dit wordt ook gesteund door de deelname van meerdere Athlos-atleten, waarvan Monique Jansen en Kevin van de Wassenberg meerdere NK-titels en gouden medailles wonnen: een hele mooie prestatie.

Tijdens de opening hebben we met de genodigden gesproken over wie we zijn en wat we als Athlos doen, en hebben we hen een rondleiding over onze accommodatie gegeven en verteld wat er allemaal zo komt kijken bij de organisatie en uitvoering van zo’n NK. Zij waren hier allen zeer van onder de indruk.

Dankzij de inzet van vele Athlos-vrijwilligers hebben we laten zien dat Athlos niet alleen een belangrijke regionale sportvereniging is met een voorbeeldfunctie als ‘gezonde sportvereniging’, maar hebben we onszelf ook (wederom) op de kaart van de Nederlandse atletiek geplaatst.
Voor de tomeloze inzet om dit NK tot een succes te maken, wil het bestuur van Athlos alle vrijwilligers en in het bijzonder het organisatiecomité: Agnes van Emous, Alida van der Kolk, Conny Weggeman, Patricia van Domburg, Jannie Teunissen, Mireille Schadee, Martin Goedhart, Hans Kuijken, Nico Verzijl en Marcel Celie (voorzitter) zeer hartelijk bedanken.

Met sportieve groet,
Namens het bestuur,
Rob Daamen, voorzitter

ps. kijk ook nog eens bij de foto's van het evenement

Baan-/jeugdatletiek Overzicht