Jacob Haklander, erelid

"HIJ HEEFT ZIJN LAATSTE FINISH BEREIKT"

Met deze woorden van zijn familie heeft ons het verdrietige nieuws bereikt dat op 15 januari jl. ons erelid Jacob Haklander is overleden.

Jacob is 70 jaar lid geweest van Athlos en de verenigingen waaruit Athlos is voortgekomen. Met veel energie heeft hij zich vele jaren ingezet voor onze vereniging. Ook al werd hij door zijn inmiddels hoge leeftijd steeds minder mobiel, toch bleef zijn interesse in Athlos levend. Zo was hij vorig jaar nog meerdere keren aanwezig op ons park zoals tijdens het NK-Masters en de clubkampioenschappen. Tijdens ons 70-jarig jubileumfeest heeft hij zelf nog het bord onthuld, waarmee de atletiekbaan zijn naam kreeg: Jacob Haklander Atletiekbaan. 
Er is een condoleancehoek ingericht in het clubgebouw, waar gelegenheid is een persoonlijk woord te schrijven in het condoleanceboek. In de eerstvolgende Wissel zal uitgebreid aandacht besteed worden aan het leven van Jacob als dierbare herinnering aan dit mooie sportmens en wat hij voor Athlos heeft betekend. 
Dinsdag 23 januari zal er om 11.00 uur een afscheidsdienst worden gehouden in de Bethelkerk, De Wittenhagen 28 te Harderwijk. Aansluitend zal de begrafenis omstreeks 12.15 uur plaatsvinden op de begraafplaats Oostergaarde, Oosteinde 12 te Harderwijk. Er is gelegenheid tot condoleren voor aanvang van de dienst van 10.00 uur tot 10.45 uur en in de aula van de begraafplaats na afloop van de begrafenis.

CKS Wegatleten 2024 Overzicht