B-, C-, Mini-pupillen

Je bent b-, c-, of mini-pupil als je in het lopende kalenderjaar 6/7, 8 of 9 jaar wordt. De vaste

trainingsdagen zijn woensdagmiddag en zaterdagmorgen. Over de exacte tijden, trainers,

wedstrijden en alle andere zaken kan de pupillen contactpersoon je alles vertellen:

athlospupillen@hotmail.com

De mini-, b-c-pupillen trainen 75 minuten.

Qua trainingsopbouw gaan we uit van FUNdament. In het plaatje hieronder zie je wat dat inhoudt,

maar kort gezegd dagen we de atleten elke training opnieuw uit om nieuwe motorische problemen

op te lossen. Daar zijn ze op deze leeftijd extreem vatbaar voor. Naast het aanleren van ritmisch

vermogen, waarvoor we veel met hekjes en ladders werken, starten we met de basisvaardigheden

lopen, springen en werpen.

Iedereen mag gerust eens mee komen trainen, 2 weken lang zonder enige verplichting. Meld je wel

vooraf aan bij de contactpersoon, zodat de trainers op de hoogte zijn en de atleet in de juiste groep

terecht komt: athlospupillen@hotmail.com

Afbeelding met tafel

Automatisch gegenereerde beschrijving

Baan-/jeugdatletiek Overzicht