Wedstrijdorganisatiecommissie WOC

 

De Wedstrijdorganisatiecommissie (WOC) organiseert wedstrijden tbv de vereniging


De WOC is een door het bestuur ingestelde commissie, bestaande uit een voorzitter en een door de commissie zelf vast te stellen samenstelling en aantal leden. De voorzitter is de verantwoordelijke persoon voor de activiteiten van de commissie.

De commissie wordt binnen het bestuur vertegenwoordigd door een aangewezen bestuurslid. Deze is  het aanspreekpunt en contactpersoon voor de commissie naar het bestuur. 

 Taken/Verantwoordelijkheden/bevoegdheden:
- Samenstellen, vaststellen en publiceren van de wedstrijdkalender
- Doorvoeren van noodzakelijke mutaties op de wedstrijdkalender.
- Organiseren wedstrijden conform de wedstrijdkalender:
- Het organiseren van de geplande wedstrijden;
- Het organiseren van ad-hoc wedstrijden;
- Het leveren van voldoende gekwalificeerde juryleden voor deze wedstrijden;
- Het leveren van gekwalificeerde juryleden op afroep aan omliggende atletiekverenigingen en/of de atletiekunie;
- Het leveren van wedstrijdtechnische ondersteuning aan de vereniging en aan derden.

Financiële bijdrage clubkas.
- Met de opbrengsten van de wedstrijden jaarlijks een financiële bijdrage leveren aan de clubkas;
- De hoogte van de bijdrage zal jaarlijks vooraf met het bestuur worden afgesproken.

Bijhouden van uitslagen en records van leden van de vereniging.
- Aankoop en beheer van wedstrijdmaterialen.
- Het uitvoeren van een zelfstandig WOC aankoop- en onderhoudsbeleid (m.u.v. de veldinrichting, taak accommodatiecommissie).

De commissie voert haar activiteiten uit op basis van een jaarplan en binnen het toegekende budget. De financiële afhandeling wordt uitgevoerd conform de richtlijnen van de penningmeester.

Beleidsmatige functies.
Leden van het kernteam WOC hebben geen beleidsmatige functie(s) elders binnen de vereniging.

Organisatie & vrijwilligers Overzicht