Festiviteitencommissie (FC)

Doelstelling van de Festiviteitencommissie: Door middel van festiviteiten voor alle Athlosleden het clubgevoel en de onderlinge band te behouden en te versterken.

 

Positie binnen de vereniging:
De Festiviteiten Commissie is een door het bestuur ingestelde commissie, bestaande uit een voorzitter en een door de commissie zelf vast te stellen aantal leden. De voorzitter is de eerst aanspreekbare persoon voor de activiteiten van de commissie. 

De commissie wordt binnen het bestuur vertegenwoordigd door een aangewezen bestuurslid, te weten de vicevoorzitter. Deze fungeert ook als aanspreekpunt en eerste contactpersoon voor de commissie naar het bestuur. 

Taken/Verantwoordelijkheden/bevoegdheden:
De Festiviteiten Commissie organiseert op aangeven van, en binnen de aangegeven kaders van het Bestuur, de algemene feestelijke clubactiviteiten. Zelf kan de Commissie kleinschalige feestelijke clubactiviteiten ontwikkelen en organiseren. Als voorwaarde geldt hierbij dat deze activiteiten financieel gedekt zijn. Bij kleinschalige feestelijke clubactiviteiten moet gedacht worden aan bij voorbeeld een brunch- of  ontbijtloop.
De commissie voert haar activiteiten uit op basis van een jaarplan en binnen het toegekende budget.

 

 

Organisatie & vrijwilligers Overzicht