Kantinecommissie (KC)

Doelstelling commissie:
1. Het organiseren en verzorgen van Kantine- en clubhuisfaciliteiten bij trainingen en Athlos-evenementen;
2. De verhuur van het Clubgebouw.

 

Positie binnen de vereniging: 
De Kantine Commissie is een door het bestuur ingestelde commissie, bestaande uit een voorzitter en een door de commissie zelf vast te stellen aantal leden. De voorzitter is de eerst aanspreekbare persoon voor de activiteiten van de commissie.
De commissie wordt binnen het bestuur vertegenwoordigd door een aangewezen bestuurslid, te weten het Bestuurslid Accommodatie en Beheer.
Deze fungeert ook als aanspreekpunt en eerste contactpersoon voor de commissie naar het bestuur.  

Taken/Verantwoordelijkheden/bevoegdheden:
Het organiseren en verzorgen van kantine- en clubhuisfaciliteiten
Hieronder wordt verstaan:
- het openen en sluiten van de kantine en kleedkamers op gezette tijden, voor zover niet anders ondergebracht;
- het voorbereiden en verkopen van te consumeren goederen en artikelen;
- het registreren van verkochte artikelen en het opmaken van een financiële verantwoording;
- het schoonhouden van de kantine na gebruik;
- het plannen en regelen van voldoende kantinebezetting om dit mogelijk te maken.

Trainingen:
De commissie verzorgt kantinefaciliteiten tijdens en na de officiële Athlos-trainingen. De openingstijden rond de feestdagen en in de vakantieperiode worden jaarlijks door de Commissie vastgesteld.

Athlos-evenementen:
- de door de Wedstrijdorganisatiecommissie  georganiseerde wedstrijden
- de activiteiten van de Festiviteitencommissie
- officiële gelegenheden van of namens het bestuur, zoals o.a. jaarvergadering.

 

 

Organisatie & vrijwilligers Overzicht