Nieuwe projecten

Plannen voor fitness bij Athlos en voor uitbreiding van het clubhuis

Naar aanleiding van de presentatie en besluitvorming tijdens de Algemene Ledenvergadering van 14 april (voor het verslag van de ALV klik hier) zijn twee Plannen van Aanpak geschreven, voor een fitnessproject en voor uitbreiding en aanpassing van het clubhuis. 

Plan van Aanpak fitness
In het Plan van Aanpak Fitness zijn de uitgangspunten en randvoorwaarden beschreven, de fasen en op welke wijze de volgende onderwerpen onderzocht gaan worden:
1. Fitnessbehoefte van Athlos ter ondersteuning van trainingen.
2. Fitnessbehoefte van andere sportverenigingen op het Sportpark Strokel: Voetbalvereniging Ons Genoegen (VVOG), Tennisvereniging Strokel en de Survivalrun vereniging Harderwijk.
3. Fitnessbehoefte ter ondersteuning van blessurebegeleiding.

De projectgroep bestaat uit de leden Johan Foppen, Kees van Gemert, Wim Verdoold en Marcel Celie. De trainers van de baan- en wegatletiek, wandelen en triatlon worden hierbij betrokken. De inzet is erop gericht om in oktober de uitkomsten aan het bestuur aan te bieden.

Plan van Aanpak uitbreiding en aanpassing clubhuis
Hierin wordt de behoefte aan extra opslagruimte onderzocht, deels ook voor materialen die nu nog in een grote container zijn opgeslagen. Tevens wordt hierin meegenomen de mogelijkheid om een directe verbinding tussen terras en clubhuis te maken, middels bijvoorbeeld openslaande deuren.
Deze aanbeveling is gedaan naar aanleiding van een onderzoek onder leden naar verbeterpunten voor het clubhuis/de kantine.
Dit project wordt uitgevoerd door Johan Foppen en Theo Stevens. De uitkomsten worden in augustus aan het bestuur aangeboden.

Nieuws van het bestuur Overzicht