Commissies

Het door de Algemene Leden Vergadering gekozen bestuur wordt ondersteund door een aantal commissies en benoemde functionarissen met specifieke taken. 

 

Wedstrijdorganisatiecommissie (WOC)
- Commissie baan- en wegatletiek, wandelen en triatlon (BWWT)
Kantinecommissie (KC)
Accommodatiecommissie (AC)
- Commissie PR en communicatie
Sponsorcommissie (SC)
- Commissie veilig sportklimaat (VSC)
Vrijwilligerscommissie (VC)

 Daarnaast zijn er binnen Athlos een aantal functionarissen met speciale functies, zoals:
- Arbocoördinator (zorgt voor implementatie van het Arbobeleid en ziet toe op veiligheid)
- Vertrouwenscontactpersoon (zorgt voor klachtenbehandeling bij onregelmatigheden)
- Ledenadministrateur
- Boekhouder

 

Organisatie Overzicht